Bible

Kniha Žalmů (Z 119,142)

140.Co jsi řekl, je důkladně protříbené, tvůj služebník si to zamiloval.
141.Já jsem nepatrný, pohrdaný člověk, avšak na tvá ustanovení jsem nezapomněl.
142.Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj Zákon je pravda.
143.Soužení a úzkost na mě doléhají, přikázání tvá jsou pro mne potěšením.
144.Spravedlnost tvých svědectví je věčná, dej mi rozum a budu žít.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka