Bible

Kniha Žalmů (Z 104,30)

28.rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým.
29.Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.
30.Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.
31.Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla.
32.Shlédne na zemi a ta se třese, dotkne se hor a kouří se z nich.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka