Bible

Epištola k Titovi (Tit 2,9)

7.a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné,
8.ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.
9.Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,
10.ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.
11.Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka