Bible

Epištola k Titovi (Tit 2,2)

1.Ty pak mluv, což sluší na zdravé učení.
2.Starci, ať jsou střízliví, vážní, opatrní, zdraví u víře, v lásce, v snášelivosti.
3.Též i staré ženy ať [chodí] pobožně, v oděvu příslušném, a ať nejsou převrhlé, ani mnoho vína pijící, poctivým věcem učící.
4.Aby mladice vyučovaly, [jak by] muže své i dítky milovati měly,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka