Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Stv 3,1-6)

1.Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"
2.Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
3.Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«"
4.Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti.
5.Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."
6.Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka