Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 9,43)

41.Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou.
42.Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána.
43.Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka