Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 8,14-17)

12.Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.
13.Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.
14.Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.
15.Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý,
16.neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.
17.Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.
18.Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl:
19."Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka