Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 7,59)

57.Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli
58.a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.
59.Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!"
60.Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka