Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 4,12)

10.vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.
11.Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
12.V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."
13.Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
14.A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka