Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 4,12)

10.Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých.
11.To je ten `kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.´
12.V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!"
13.Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem.
14.Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka