Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 2,46)

44.Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
45.Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
46.Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
47.Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka