Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 2,42)

40.A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41.Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42.Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
43.Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
44.Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka