Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 2,41-47)

41.Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.
42.Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
43.Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení.
44.Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné.
45.Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval.
46.Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem.
47.Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka