Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 15,23-29)

23.Po nich poslali tento dopis: "My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany.
24.Dověděli jsme se, že vás někteří lidé /kteří vyšli/ od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn.
25.Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem,
26.kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život.
27.Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí.
28.Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné:
29.Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jxestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka