Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 1,2)

1.První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku
2.až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;
3.jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
4.Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka