Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 5,3-4)

1.Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek.
2.Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám.
3.Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?
4.Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"
5.Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň.
6.Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka