Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 5,18-21)

16.Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.
17.Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí;
18.chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení.
19.Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl:
20."Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života."
21.Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení.
22.Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili:
23."Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka