Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 4,1-10)

1.Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji,
2.rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých.
3.Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer.
4.Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc.
5.Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona,
6.velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu,
7.dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: "Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?"
8.Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: "Vůdcové lidu a starší /izraelští/,
9.když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil,
10.vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka