Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 15,28)

26.kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život.
27.Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí.
28.Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné:
29.Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jxestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi."
30.Pak se pověření bratří odebrali do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka