Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 11,26)

24.Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.
25.Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula.
26.A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.
27.V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci.
28.Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka