Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,6-7)

4.Aby spravedlnost zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podlé těla, ale podlé Ducha.
5.Ti zajisté, kteříž jsou podlé těla, chutnají to, což jest těla, ale ti, kteříž podlé Ducha, to, což jest Ducha.
6.Nebo opatrnost těla jest smrt, opatrnost pak Ducha život a pokoj,
7.Proto že opatrnost těla jest nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu Božímu není poddána, aniž hned může býti.
8.Protož ti, kteříž jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou.
9.Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží v vás přebývá. Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka