Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,20)

18.Nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se zjeviti má na nás.
19.Nebo stvoření pečlivě [jako] vyhlídaje, očekává zjevení synů Božích.
20.Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž [je] poddal,
21.V naději, že i to stvoření vysvobozeno bude od služby porušení v svobodu slávy synů Božích.
22.Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká, a spolu ku porodu pracuje až posavad.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka