Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,2)

1.Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, /kteří se neřídí vůlí těla, ale vůlí Ducha,/
2.neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
3.Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích,
4.a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka