Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,15)

13.Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.
14.Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
15.Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
16.Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
17.A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka