Bible

Epištola k Římanům (Rim 7,19)

17.Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.
18.Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
19.Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
20.Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
21.Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka