Bible

Epištola k Římanům (Rim 6,3-11)

3.Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?
4.Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
5.Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.
6.Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.
7.Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
8.Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.
9.Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.
10.Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.
11.Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka