Bible

Epištola k Římanům (Rim 3,10-17)

10.Jakož psáno jest: Že není spravedlivého, ani jednoho.
11.Není rozumného, není, kdo by hledal Boha.
12.Všickni se uchýlili, spolu neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
13.Hrob otevřený jest hrdlo jejich, jazyky svými lstivě mluvili, jed lítých hadů jest pod rty jejich.
14.Kterýchž ústa plná jsou zlořečení a hořkosti.
15.Nohy jejich rychlé k vylévání krve.
16.Setření a bída na cestách jejich.
17.A cesty pokoje nepoznali.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka