Bible

Epištola k Římanům (Rim 3,10-12)

8.A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali: "Čiňme zlo, aby přišlo dobro?" Ty čeká spravedlivé odsouzení!
9.Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, židé i pohané, jsou pod mocí hříchu,
10.jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
11.nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
12.všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
13.Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,
14.jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka