Bible

Epištola k Římanům (Rim 3,1-2)

1.Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky?
2.Veliký v každém ohledu! Předně ten, že židům byla svěřena Boží slova.
3.A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží?
4.Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale `každý člověk lhář´, jak je psáno: `Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka