Bible

Epištola k Římanům (Rim 2,6-11)

6.On `odplatí každému podle jeho skutků´.
7.Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8.Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
9.Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
10.avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.
11.Bůh nikomu nestraní.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka