Bible

Epištola k Římanům (Rim 12,19)

17.Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
18.Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
19.Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´
20.Ale také: `Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´
21.Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka