Bible

Epištola k Římanům (Rim 11,33)

31.tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám.
32.Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.
33.Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!
34.`Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?´
35.`Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka