Bible

Epištola k Římanům (Rim 10,13)

11.Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame."
12.Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.
13.Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn."
14.Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?
15.A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka