Bible

Epištola k Římanům (Rim 10,10)

8.Co však praví? `Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme.
9.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
10.Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
11.neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´
12.Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka