Bible

Epištola k Římanům (Rim 1,17)

15.Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě.
16.Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
17.Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´
18.Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
19.Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka