Bible

Epištola k Římanům (Rim 1,13-15)

11.Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil,
12.to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.
13.Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno.
14.Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných.
15.Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě.
16.Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
17.Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka