Bible

Kniha Přísloví (Prisl 12,23-13,9)

23.Chytrý člověk poznání skrývá, kdežto srdce hlupáků pošetilosti provolává.
24.Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby.
25.Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
26.Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede.
27.Zahálčivý nebude si péci úlovek, kdežto vzácným jměním pro člověka je píle.
28.Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.
1.Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá.
2.Ovoce svých úst se každý dobře nají, duše věrolomných okusí násilí.
3.Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
4.Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.
5.Spravedlivý nenávidí jakýkoli klam, kdežto svévolník vzbuzuje nelibost a hnus.
6.Spravedlnost chrání toho, kdo žije bezúhonně, kdežto svévole vyvrací hříšníka.
7.Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění.
8.Bohatstvím se člověk může vyplatit, kdežto chudý vyhrožování neslýchá.
9.Světlo spravedlivých radostně září, kdežto svévolníkům svítilna hasne.