Bible

Kniha Přísloví (Pr 24,12)

10.Budeš-li v čas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých.
11.Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu?
12.Řekneš-li: "My jsme to nevěděli", což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Ten, který chrání tvůj život, to neví? On odplatí člověku podle jeho činů.
13.Můj synu, jez med, je dobrý, plástev medu je tvému patru sladká.
14.Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka