Bible

Kniha Přísloví (Pr 15,26)

24.Stezka života vede prozíravého vzhůru, aby unikl podsvětí dole.
25.Hospodin strhne dům pyšných, kdežto mezníky vdovy vytyčuje.
26.Zlé plány jsou Hospodinu ohavností, kdežto vlídná řeč je čistá.
27.Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům, kdežto kdo o dary nestojí, bude živ.
28.Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka