Bible

Kniha Přísloví (Pr 12,10)

8.Muž bude chválen pro svá prozíravá ústa, kdežto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání.
9.Lépe je být zlehčován a mít otroka, než pokládat se za slavného a nemít chleba.
10.Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné.
11.Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nemá rozum.
12.Svévolník dychtivě loví kdejaké zlo, kdežto kořen spravedlivých vydává dobro.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka