Bible

Kniha Přísloví (Pr 12,10)

8.Muž bude chválen pro svá prozíravá ústa, kdežto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání.
9.Lépe je být zlehčován a mít otroka, než pokládat se za slavného a nemít chleba.
10.Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné.
11.Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nemá rozum.
12.Svévolník dychtivě loví kdejaké zlo, kdežto kořen spravedlivých vydává dobro.