Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 9,4)

2.A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."
3.Ale někteří ze zákoníků si řekli: "Ten člověk se rouhá!"
4.Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: "Proč o tom smýšlíte tak zle?
5.Je snadnější říci `odpouštějí se ti hříchy´, nebo říci `vstaň a choď´?
6.Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - tu řekne ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka