Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 9,25)

23.Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,
24.řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali.
25.A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala.
26.Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině.
27.Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka