Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 9,20-22)

18.Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!"
19.Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky.
20.A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu.
21.Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!"
22.Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva.
23.Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,
24.řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka