Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 9,2)

1.Ježíš vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města.
2.A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."
3.Ale někteří ze zákoníků si řekli: "Ten člověk se rouhá!"
4.Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: "Proč o tom smýšlíte tak zle?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka