Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 6,9-13)

9.Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10.Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11.Náš denní chléb dej nám dnes.
12.A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13.A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. /Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen./
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka