Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 6,15)

13.A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. /Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen./
14.Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15.jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
16.A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
17.Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka