Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 5,8)

6.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
7.Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
8.Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
9.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
10.Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka