Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 4,4)

2.Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
3.Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."
4.On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´"
5.Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
6.a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka