Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 4,10)

8.Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
9.a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
10.Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´
11.V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
12.Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka