Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 4,1-2)

1.Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
2.Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
3.Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."
4.On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka